Dla dzieci taniec często jest formą aktywności przejawiającą się w określonej formie ruchowej, sposobem przeżywania i przekazywania emocji. Dziecko używając swego ciała w różnych sytuacjach ćwiczy, doskonali, ale również poznaje siebie i swoje otoczenie.

Ćwiczenia ruchowo-taneczne zaspokajają nie tylko potrzeby ruchowe dziecka, ale także rozwijają szereg jego dyspozycji psychofizycznych jak spostrzegawczość, pamięć, koncentrację uwagi, szybką reakcję, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację w schemacie własnego ciała i w przestrzeni. Aktywizują także ciało i umysł dziecka, rozwijają jego wyobraźnię, mobilizują do działania, łagodzą kompleksy, nieśmiałość i lęk, dostarczają nowych wrażeń i doświadczeń w zakresie komunikacji i współdziałania w grupie, wyrabiają dyscyplinę wewnętrzną, uczą świadomego panowania nad ruchem ciała.

Wiele małych dzieci często jest zamkniętych w sobie i boryka się z pierwszymi kompleksami, które utrudniają im swobodne zachowanie w grupie. Taniec stwarza możliwość przełamania tych barier, pomaga nawiązać i utrzymać kontakty między dziećmi. Dodatkowo, taniec do spokojnej muzyki o łagodnej linii melodycznej pełni funkcję relaksacyjną i uspokajającą.

Rodzaje Grup

Mini Dance - zajęcia umuzykalniające
Zalecany wiek: 4-6

Zajęcia prowadzone w formie zabaw muzycznych mają za zadanie wzmocnienie i rozwój słyszenia melodycznego oraz współbrzmień, pamięci melodycznej i rytmicznej, koordynacji ruchowo-rytmicznej całego ciała. Dzieci pracują także nad poprawną sylwetką, rozwojem słuchu i poczucia rytmu.

Taniec towarzyski
Zalecany wiek: 7-10, 11+

Taniec towarzyski to najbardziej popularna na świecie forma tańca sportowego, wyjątkowo atrakcyjna dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone są według zasady „nauka poprzez zabawę“, dzięki czemu są niezwykle efektywne. Od pierwszych zajęć prowadzący kładą duży nacisk na rozpoznawanie rytmu oraz utrzymywanie przez dzieci prawidłowej postawy. Ta forma tańca oprócz aktywności fizycznej pozwala również na sportową rywalizację w duchu fair-play w ramach zajęć lub – w późniejszym okresie – zawodach międzyklubowych.

Jazz / Akrobatyka
Zalecany wiek: 7-10, 11+

Niezwykle ciekawe zajęcia łączące w sobie taniec jazz oraz elementy akrobatyki. Jazz to taniec dynamiczny, a wszystkie ruchy opierają się na gwałtownych zmianach, precyzji i sile. Wymaga to dużej kontroli i koordynacji poszczególnych części ciała przy zachowaniu swobody i lekkości. Doskonale przygotowują do tego podstawy akrobatyki, które są również realizowane w jednostkach treningowych. W celu uniknięcia urazów zajęcia zaczyna długa rozgrzewka połączona z dynamicznym rozciąganiem i ćwiczeniami akrobatycznymi.

Hip Hop
Zalecany wiek: 7-10, 11+

Hip hop to styl idealny dla wszystkich energicznych dzieci, które rozpiera energia! Oparty na żywiołowych krokach wymagających dużej sprawności fizycznej. Jest stylem niezwykle przebojowym i dynamicznym. Trening wpływa na zwiększenie ogólnego „luzu“ w ciele, ale również wytrzymałości. Wraz z wzrostem stażu grupy rośnie trudność kroków i układów. Te zajęcia to wulkan energii!

Najczęściej zadawne pytania

Grafik

Cennik

Mini Dance - zajęcia umuzykalniające
Zalecany wiek: 4-6

89zł

1 godzina tygodniowo / miesiąc

159 zł

2 godziny tygodniowo / miesiąc

229 zł

3 godziny tygodniowo / miesiąc

Taniec towarzyski
Zalecany wiek: 7-10, 11+

99zł

1 godzina tygodniowo / miesiąc

179 zł

2 godziny tygodniowo / miesiąc

259 zł

3 godziny tygodniowo / miesiąc

Jazz / Akrobatyka
Zalecany wiek: 7-10, 11+

99zł

1 godzina tygodniowo / miesiąc

179 zł

2 godziny tygodniowo / miesiąc

259 zł

3 godziny tygodniowo / miesiąc

Hip Hop
Zalecany wiek: 7-10, 11+

99zł

1 godzina tygodniowo / miesiąc

179 zł

2 godziny tygodniowo / miesiąc

259 zł

3 godziny tygodniowo / miesiąc

Formularz zgłoszeniowy

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]