Rodzaje Grup

Plastyka (1h)
Zalecany wiek: 4-7

Cały cykl warsztatów plastycznych obejmuje poznanie jak największej liczby technik plastycznych, jak np. rysunek ołówkiem, węglem, tuszem, kredkami, suchym i tłustym pastelem, farbami akwarelowymi i temperami, kolażem, itd. Każde zajęcia rozpoczyna mała plastyczno-umysłowa rozgrzewka i poświęcone innemu zagadnieniu. W trakcie zajęć uczestnicy rozwijają sprawności manualne poprzez poznawanie wielu technik plastycznych: rysunek, malarstwo, kolaż, grafikę, rzeźbę i papieroplastykę – czyli wykonywanie przedmiotów dekoracyjnych z papieru lub masy papierowej.

Warsztaty kreatywnego rozwoju (1,5h)
Zalecany wiek: 6-10, 11+

zajęcia mające na celu artystyczne uwrażliwienie uczestników, rozwinięcie w nich kreatywności i naukę o świecie plastyki, sztuki i designu. Częstym punktem jest prowadzenie zajęć przy użyciu gliny i innych technik przestrzennych mających na celu pokazanie dzieciom, że sztuka obecna jest wszędzie, sztuka nas otacza, sztukę można tworzyć ze wszystkiego, z każdego materiału. Podczas warsztatów dzieci będą wykonywać prace z drutu, kartonu, patyków i innych, niekonwencjonalnych materiałów. Każdy uczestnik wykonaną własnoręcznie prace będzie mógł wziąć do domu.

Grafik

Cennik

Plastyka (1h)
Zalecany wiek: 4-7

139zł

1 godzina tygodniowo / miesiąc

269zł

2 godziny tygodniowo / miesiąc

379zł

3 godziny tygodniowo / miesiąc

Warsztaty kreatywnego rozwoju (1,5h)
Zalecany wiek: 6-10, 11+

179zł

1,5 godziny tygodniowo / miesiąc

339zł

3 godziny tygodniowo / miesiąc