Drodzy Klubowicze,

uprzejmie informujemy, że w związku z rozporządzeniem PRM z dn. 25.03.2021 (z późn. zm.) w okresie 16-25.04.2021  TENES Klub prowadzi działalność związaną ze sportem, rozrywkową i rekreacyjną (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającą na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych lub działalność obiektów sportowych (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z) może odbywać się:

NA BOISKACH NA OTWARTYM POWIETRZU

Bez dodatkowych ograniczeń, przy zachowaniu limitu 25 os./boisko oraz bez udziału publiczności.

NA BOISKACH W ZAMKNIĘTYCH POMIESZCZENIACH

Wyłącznie w przypadku osób spełniających conajmniej jedno z poniższych kryteriów

  • dzieci i młodzieży uczestniczących we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy (np. posiadające licencję zawodniczą Tenis10 i starszych kategorii wiekowych)
  • w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem we- wnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)) lub
  • zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub
  • zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub
  • uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub
  • zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych

Z przykrością informujemy, że na tę chwilę całkowicie zawieszona w naszym klubie została działalność sekcji fitness.

Jednocześnie podkreślamy, że obiekt został przystosowany do aktualnych reżimów sanitarnych. Na terenie klubu obowiązuje zakrywanie nosa i ust, w recepcji dostępne są bezpłatne maseczki, a na kortach i w budynku klubowym zainstalowane zostały stacje dezynfekujące. Dodatkowo informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo podjęliśmy decyzję o tymczasowym zamknięciu szatni. Bardzo prosimy o wyrozumiałość i przestrzeganie obowiązujących w klubie reguł.

Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli wznowić funkcjonowanie klubu w pełnym wymiarze. Trzymajcie się zdrowo! 🙂

Ze sportowymi pozdrowieniami 🙂

Zespół TENES