Aby zarejestrować dziecko urodzone w roczniku 2011 oraz młodsze w bazie zawodników Tenis10 PZT należy:

➡️ Wejść w link: https://tenis10.pl/rejestracja/
➡️ Uzupełnić wszystkie dane w formularzu
➡️ Z listy „Związek WZT” wybrać „mazowieckie”
➡️ Z listy „Klub zrzeszony” wybrać „TENES Klub Sportowy Jawczyce”
➡️ Kliknąć „Zarejestruj”

Następnie na podany adres mailowy przyjdzie wiadomość z Polskiego Związku Tenisowego z potwierdzeniem.

Przypominamy, że w związku obostrzeniami wynikającymi z Rozporządzenia z dn. 21.12.2020 – w okresie 18.01.2021 do co najmniej 31.01.2021 w zajęciach sportowych TENES Akademii tenisa będą mogły brać udział jedynie dzieci zarejestrowane w bazie zawodników Polskiego Związku Tenisowego.

W razie dodatkowych uwag lub pytań – pozostajemy do dyspozycji.