Aby zarejestrować dziecko urodzone w roczniku 2010 oraz starsze w bazie zawodników PZT należy:

➡️ Wejść w link: https://portal.pzt.pl/Notification.aspx
➡️ Uzupełnić wszystkie dane w formularzu, w tym: zaznaczyć opcję „zawodnik” i typ licencji „podstawowa”
➡️ Z listy „Związek WZT” wybrać „mazowieckie”
➡️ Z listy „Klub zrzeszony” wybrać „TENES Klub Sportowy Jawczyce”
➡️ Zaznaczyć wszystkie zgody wymagane do rejestracji, w tym oświadczenia medyczne (odpowiedzialność po stronie opiekunów prawnych)
➡️ Kliknąć „Zarejestruj”
➡️ Uiścić opłatę licencyjną na wskazane dane Polskiego Związku Tenisowego:
Rachunek opłat statutowych: Bank BGŻ Paribas S.A.
17 1600 1374 0003 0057 6053 3150
Tytuł: Imię_Nazwisko (dziecka) opłata licencyjna na rok 2021
Kwota: 120,00 zł *w przypadku 1 dziecka

Następnie na podany adres mailowy przyjdzie wiadomość z Polskiego Związku Tenisowego z potwierdzeniem.

Przypominamy, że w związku obostrzeniami wynikającymi z Rozporządzenia z dn. 21.12.2020 – w okresie 18.01.2021 do co najmniej 31.01.2021 w zajęciach sportowych TENES Akademii tenisa będą mogły brać udział jedynie dzieci zarejestrowane w bazie zawodników Polskiego Związku Tenisowego.

W razie dodatkowych uwag lub pytań – pozostajemy do dyspozycji.