TENES CAMPS ufundowało specjalną NAGRODĘ SEZONU dla najaktywniejszego gracza rozgrywek TENES Challenge Lato 2024!

UDZIAŁ W WEEKENDOWYM WYJEŹDZIE TENES CAMPS  

ZASADY NAGRODY –

  • zwycięzcą nagrody jest osoba wylosowana z grona wszystkich uczestników i uczestniczek, którzy w sezonie Lato 2024 rozegrali co najmniej 10 meczów (walkowery nie są brane pod uwagę)
  • zwycięzcą NAGRODY SEZONU może być wyłącznie osoba, która przestrzegała zasad rozgrywek regulamin
  • TENES CAMPS zobowiązuje się do nagrodzenia wylosowanej osoby nagrodą o określonych warunkach i w postaci weekendowego wyjazdu TENES CAMPS*

*weekendowy wyjazd TENES CAMPS odbywający się na terenie kraju i trwający nie dłużej niż 4 dni (3 nocleg) zorganizowany w okresie 1.10.2024-30.04.2025

WARUNKI WEEKENDOWEGO WYJAZDU Z TENES CAMPS

  • Klub TENES zobowiązuje się do pokrycia podstawowych kosztów oferty wyjazdu dla 1 os. dorosłej dostępnej na stronie poświęconej wyjazdowi

Za podstawowe koszty dla 1 os. dorosłej uznaje się: noclegi zgodne z terminem i miejscem wyjazdu, wyżywienie uwzględnione w ofercie, treningi tenisa i dodatkowe zajęcia i aktywności uwzględnione w programie wyjazdu, ubezpieczenie NNW uczestnika,

Kosztami wyjazdu opłacanymi przez klub TENES nie są:

  • transport uczestnika na i z miejsca odbywania się wyjazdu
  • eksploatacja własności uczestnika tj. sprzęt do gry i inne akcesoria tenisowe
  • hotelowe wydatki własne nie objęte programem wyjazdu
  • szkody wynikające z czynów własnych uczestnika
  • wszystkie czyny łamiące Ogólne Warunki Uczestnictwa przedstawione uczestnikowi przed wyjazdem

 

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w wyjeździe organizator nie ma obowiązku umożliwienia wyjazdu w innym terminie.

Organizator ureguluje płatności wynikające z opłacenia kosztów podstawowych poprzez bezpośrednie rozliczenie z hotelem / innym podmiotem organizującym wyjazd TENES CAMPS.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/tenes/domains/tenes.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/api/api-template.php on line 499