TENES Akademia dla dzieci i młodzieży to tenisowe treningi grupowe dla osób w wieku 4-18 lat.

Szkolenie prowadzimy według programów „Play & Stay“ oraz Tenis10, rekomendowanych przez Polski Związek Tenisowy i ITF.

Zajęcia prowadzone są w ramach  5 rodzajów grup. Kluczowym kryterium przydziału do grupy treningowej jest wiek uczestnika, jednak w trosce o jak najlepsze warunki do nauki i gry pod uwagę bierzemy również takie czynniki jak doświadczenie i warunki fizyczne gracza.

Cele

Cele szkolenia TENES Akademii to:

  • nauka poprzez zabawę
  • zdrowa rywalizacja w duchu fair-play
  • zaszczepienie pasji do sportu

Treningi TENES Akademii prowadzone są:

  • przez wykwalifikowaną kadrę TENES 
  • przy użyciu sprzętu metodycznego
  • w sposób ciekawy i atrakcyjny dla młodzieży

Rodzaje Grup

Tenisowe Przedszkole
Zalecany wiek: 3-4 lat

Tenisowe Przedszkole, przeznaczone dla dzieci w wieku 3-4 lat to nowoczesna forma rozpoczęcia kontaktu dziecka z tenisem, oraz wspierająca wszechstronny rozwój psychomotoryczny.

Grupa Niebieska
Zalecany wiek: 5-6 lat

Główne cele treningów grupy niebieskiej to rozwój wszechstronnej sprawności fizycznej, przede wszystkim koordynacji ruchowej, pod kątem tenisa, jako bazy dla techniki.

Grupa Czerwona
Zalecany wiek: 7-8 lat

Główne cele treningów grupy czerwonej to dalszy rozwój wszechstronnej sprawności fizycznej, przede wszystkim koordynacji ruchowej, także specyficznej dla tenisa (np. „czucie piłki”).

Grupa Pomarańczowa
Zalecany wiek: 9 lat

Młodzi tenisiści dzięki wcześniej nabytemu doświadczeniu często stosują różnorodne sposoby rozegrania akcji. Trenerzy kładą jednoczenie duży nacisk na kształtowanie docelowej techniki uderzeń.

Grupa Zielona
Zalecany wiek: 10 lat

Zajęcia zalecane dla nastolatków grających na poziomie początkującym oraz średnio zaawansowanym. Dzięki zastosowaniu piłek o obniżonej kompresji, już na pierwszych zajęciach ich uczestnicy grają potrafią cieszyć się grą w tenisa z rówieśnikami.

Grupa Żółta
Zalecany wiek: 11-14 / 15-18 lat

Zajęcia przeznaczone dla młodzieży na każdym poziomie zaawansowania. Treningi skupiają się na elementach taktycznych oraz technicznych. Odpowiednia organizacja treningu przez naszych trenerów umożliwia naukę prawidłowej techniki, przy jednoczesnym stwarzaniu warunków do sportowej rywalizacji między uczestnikami.

Najczęściej zadawne pytania

W przypadku najmłodszych grup zajęcia w dużej częśći prowadzone są w formie zabawowej, często ukierunkowanej na tenis. Zajęcia prowadzimy w całorocznych, ogrzewanych i oświetlonych halach tenisowych. W przypadku najmłodszych grup zajęcia prowadzone są zawsze na kortach z nawierzchnią z sztucznej trawy. Używamy metodycznego sprzętu Tenis10 (mniejsze rakiety, mini-siatki, piłki o obniżonej kompresji).

Zajęcia trwają 55 minut.

Grupy najmłodsze (niebieskie i czerwone) liczą maksymalnie 8 uczestników. Grupy starsze (pomarańczowe, zielone, żółte) liczą maksymalnie 6 uczestników.

Grafik

Cennik

Tenisowe Przedszkole
Zalecany wiek: 3-4 lat

179zł

1 godzina tygodniowo / miesiąc

319 zł

2 godziny tygodniowo / miesiąc

469 zł

3 godziny tygodniowo / miesiąc

Grupa Niebieska
Zalecany wiek: 5-6 lat

179zł

1 godzina tygodniowo / miesiąc

319 zł

2 godziny tygodniowo / miesiąc

469 zł

3 godziny tygodniowo / miesiąc

Grupa Czerwona
Zalecany wiek: 7-8 lat

179zł

1 godzina tygodniowo / miesiąc

319 zł

2 godziny tygodniowo / miesiąc

469 zł

3 godziny tygodniowo / miesiąc

Grupa Pomarańczowa
Zalecany wiek: 9 lat

209zł

1 godzina tygodniowo / miesiąc

399 zł

2 godziny tygodniowo / miesiąc

579 zł

3 godziny tygodniowo / miesiąc

Grupa Zielona
Zalecany wiek: 10 lat

209zł

1 godzina tygodniowo / miesiąc

399 zł

2 godziny tygodniowo / miesiąc

579 zł

3 godziny tygodniowo / miesiąc

Grupa Żółta
Zalecany wiek: 11-14 / 15-18 lat

209zł

1 godzina tygodniowo / miesiąc

399 zł

2 godziny tygodniowo / miesiąc

579 zł

3 godziny tygodniowo / miesiąc

Formularz zgłoszeniowy